CERTENERG
Din pasiune pentru performanta....energetica!

 
 
Certificarea energetică a clădirilor reprezintă activitatea de clasificare energetică a clădirilor prin încadrarea în clase de performanţă energetică şi de mediu, de notare din punct de vedere energetic şi elaborarea certificatului de performanţă energetică.
Certificarea energetică a unei clădiri implică parcurgerea următoarelor etape principale:
q  Efectuarea analizei termice şi energetice a clădirii;
q  Elaborarea certificatului de performanţă energetică.
În urma analizei termoenergetice, se va întocmi o Fisa de analiză termică şi energetică a clădirii (care cuprinde principalele caracteristici tehnice şi energetice ale clădirii analizate, datele referitoare la modul de determinare a consumului total anual de energie pentru încălzire, ventilare / climatizare, iluminat artificial şi prepararea apei calde de consum, estimat pentru clădirea analizată) si care va insoti certificatul de performanţă energetică.
Prin Certificat de Performanta Energetica se intelege documentul oficial, elaborat de un auditor energetic pentru cladiri atestat de catre MDRT (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului), care prezinta, intr-un mod unitar, sintetic si standardizat, performanta energetica a cladirii. Un Certificat de Performanta Energetica este valabil 10 ani de la data emiterii.
Categoriile de clădiri pentru care la construire-reabilitare, vînzare sau închiriere se eliberează Certificatul de Performanta Energetica sunt: locuinţe unifamiliale, blocuri de locuinţe, birouri, hoteluri, spitale, clădiri de învăţamînt, clădiri pentru servicii de comerţ.
Auditul energetic al unei clădiri urmăreşte identificarea principalelor caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia şi stabilirea, din punct de vedere tehnic şi economic a soluţiilor de reabilitare sau modernizare termică şi energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obţinute din activitatea de analiză termică şi energetică a clădirii.
            Auditul energetic este precedat de elaborarea certificatului de performanţă energetică.
 
           Auditul energetic al unei cladiri este operatiunea prin care se identifica principalele caracteristici termice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia. In cadrul unui audit energetic se analizeaza rezultatele obtinute prin analiza termica a cladirii si stabilesc solutii tehnico-financiare de reabilitare si/sau modernizare termica a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia. Elementele necesare alegerii solutiilor de reabilitare si/sau modernizarea cladirii sunt prezentate in cadrul unui raport de audit energetic.

Element esential al procedurii de efectuare a auditului este raportul de audit energetic care prezinta:

  • modul in care a fost efectuat auditul
  • caracteristicile energetice principalele ale cladirii
  • propunerea masurilor de modernizare a cladirii si instalatiilor aferente acesteia
  • concluziile referitoare la masurile eficiente din punct de vedere economic.
Forma de prezentare a raportului trebuie adaptata in functie de beneficiarul acestuia, deoarece acesta va fi cel care va decide in privinta modernizarii termice a cladirii. Prezentarea raportului de audit energetic, forma, modul de redactare, claritatea si usurinta de interpretare a continutului acestuia sunt esentiale pentru beneficiarul raportului
 

Cui se adreseaza auditul energetic ?
Persoanelor fizice si jurice ce detin imobile (cladiri, constructii, locuinte, apartamente) & instalatii.

De ce ai nevoie de audit energetic ?
Un audit energetic iti arata performanta energetica a cladirii si instalatiilor tale.

Cat costa un audit energetic ?
Tarifarea lucrarilor de audit energetic tine cont de suprafata desfasurata a cladirii evaluate cat si de complexitatea sistemelor constructive.

Ce fel de specialisti sunt autorizati sa faca auditari energetice ?
Lucrarile de audit energetic si evaluare energetica sunt efectuate de specialisti atestati MDRT, evaluatori energetici de gradul 1.

Certificat energetic - Obligativitatea in contextul legislativ

De la data de 15 iunie 2010 intra in vigoare actul normativ ce prevede necesitatea obtinii Certificatului energetic (Certificatul de performanta termica) la vanzarea sau inchirierea oricarei cladiri.

Acest Certificat este un document tehnic cu caracter informativ ce atesta performanta termica a unei cladiri si este intocmit de catre un auditor energetic pentru cladiri, autorizati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei. Programul "PrimaCasa 2" va impune, de la intrarea in vigoare a acestui act normativ, incadradea locuintelor achizitionate prin program , conform unui certificat energetic, intr-una dintre clasele A, B sau C de eficienta termica.

  • Conform Legii nr.372/2005, o locuinta nu va putea fi vânduta sau inchiriata daca nu a fost intocmit Certificatul de performanta termica. Documentul va atesta consumul de caldura anual specific pentru incalzire, apa calda de consum si iluminat, incadrând locuinta intr-o clasa energetica clasata pe consum de la A la G.
  • Cu ajutorul Certificatului energetic, un cumparator poate afla câta energie se consuma anual pe metrul patrat de spatiu util. Apartamentele vor fi incadrate in clase de la A la G, categoria A având o eficienta termica ridicata, in timp ce locuintele din clasa G au o eficienta termica scazuta..
  • Clasa A este echivalentul unui consum de pâna in 125 de kWh/mp/an, iar clasa G corespunde unui consum de peste 820 kWh/mp/an. Certificatul energetic va fi valabil timp de zece ani.

 

 

Auditor energetic

Un auditor energetic este o persoana fizica certificata pentru a putea inspecta si evalua nivelul de eficienta a raspandirii energiei dintr-un imobil. Ca parte a acestei inspectii auditorul energetic va masura consumul de energie, va urmari pierderile de caldura, si va verifica operatiunile si eficienta incalzirii, ventilatiei si a sistemelor de aer conditionat.


Pentru realizarea unui audit energetic urmat de un raport de audit şi Certificatul de Performanţă Energetică pentru

 clădirea auditată, beneficiarul trebuie să ofere auditorului toate documentele necesare raportului de audit. Documentele

 necesare auditorului sînt cele menţionate mai jos şi dacă nu are documente privind construcţia clădirii să permită auditorului

 să efectueze la faţa locului măsurători, inclusiv relevee:

·        Din cartea tehnica a construcţiei se cer:

1.      Planuri amplasament clădire; planuri structură clădire; planuri şi descriere instalaţii în clădirea construită;

2.      Date tehnice despre materiale de construcţii folosite, date tehnice despre echipamentele de instalaţii de încălzire, răcire-climatizare, ventilaţie, furnizări apă caldă şi apă rece, etc.

·        Pentru consumurile realizate de clădire pentru clădirile existente noi sau vechi se cer:

1.      Consumurile de energie electrică pe lună timp de minim un an;

2.      Consumurile de gaz pe lună timp de minim un an;

3.      Consumurile de apă rece şi apă caldă pe lună timp de minim un an;

4.      Consumurile privind canalizarea – deşeurile pe lună timp de minim un an;

·        Pentru consumurile ce vor fi realizate de clădirea nouă care se va construi se cer:

1.      Ce echipamente şi materiale se vor folosi în instalaţiile din clădire; (se regasesc în planurile PAC şi PT ale construcţiei în baza căreia se primeşte Autorizaţia de Construire a clădirii şi se execută construcţia)

2.      Descrierea instalaţiilor de energie electrică, de gaz, de furnizare apă-caldă , apă –rece şi canalizare în instalaţiile din clădire; (se regăsesc în planurile din PAC şi PT ale construcţiei în baza căreia se primeşte Autorizaţia de Construire a clădirii şi se execută construcţia)
Ultima actualizare: 03.09.2015