CERTENERG
Din pasiune pentru performanta....energetica!

 

 

Certificat de Performanta Energetica


Dintre multele calităţi ale unei construcţii, aceea de a consuma puţină energie pentru asigurarea confortului termic interior nu e deloc de neglijat, căci

 un consum de energie redus înseamnă cheltuieli de întreţinere mici. Valoarea unei locuinţe şi, în ultima instanţă, preţul ei depind şi de mărimea

consumului de energie termică, electrică şi gaze naturale al locuinţei respective, iar acest consum este stabilit de Certificatul energetic. Certificatul

 energetic al clădirii este un document oficial, valabil zece ani de la data emiterii, prin care se atestă performanţă energetică a clădirii şi a instalaţiilor

aferente. El întregeşte imaginea asupra valorii construcţiei prin „valenţa energetică“, fiind un instrument util pentru proprietarul sau utilizatorul clădirii

în actiuni privind vînzarea-cumpărarea, renovarea, asigurarea, taxele de mediu etc. Indicatorul de performanţă energetică a clădirii, care constituie data

 esenţială a Certificatului energetic, este „consumul anual de căldură specific pentru încălzire şi apa caldă menajeră“, care se obţine prin raportarea

 consumului anual de căldură la suprafaţa desfăşurată (utilă) a construcţiei. Acestui consum îi corespunde o notă, iar nota maximă este 100. Procedura

de obţinere a Certificatului energetic pentru o clădire este următoarea:

 • solicitarea făcută de proprietarul /administratorul clădirii pentru întocmirea Certificatului energetic;
 • efectuarea expertizei energetice a clădirii şi întocmirea Certificatului energetic de către un auditor energetic atestat;
 • eliberarea Certificatului energetic al clădirii de către primăria pe raza căreia este situată clădirea.

Categoriile de clădiri pentru care la construire-reabilitare, vînzare sau închiriere se eliberează Certificatul energetic sînt: locuinţe unifamiliale şi

 blocuri de locuinţe, birouri, hoteluri, spitale, clădiri de învăţamînt, clădiri pentru servicii de comerţ. Certificatul energetic al clădirii ar trebui ar fi

trebuit să fie obligatoriu începînd cu 1 ianuarie 2010, acum 1 ianuarie 2011, dată de la care nu se vor mai putea construi, vinde sau închiria clădiri

 care nu au acest act. În prezent, Certificatul nu este obligatoriu, dar orice proprietar interesat de valoarea bunului/locuinţei, ar trebui să-l deţină
 
 
 
 
Prin Certificat de Performanta Energetica se intelege documentul oficial, elaborat de un auditor energetic pentru cladiri atestat de catre organismele acreditate, care prezinta, intr-un mod unitar, sintetic si standardizat, performanta energetica a cladirii. Un Certificat de Performanta Energetica detaliaza caracteristicile constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia (incalzire, apa calda de consum, climatizare, ventilare mecanica si iluminat artificial) rezultate din analiza energetica si termica, fiind valabil 10 ani de la data emiterii.
 

Certificat de performanţă energetică - explicatii:

 1. Nota pentru performanta energetica;
 2. Clasa energetica a cladirii de referinta inainte si dupa reabilitare;
 3. Clasa energetica a cladirii de referinta;
 4. Indicatorii globali de consum energetic;
 5. Indicatorii globali de emisii de CO2;
 6. Indicatori specifici si clase de consum energetic pentru cladirea reala;
 7. Identificarea cladirii: adresa, tip, vechime, marime;
 8. Identificarea auditorilor
 
  
Ultima actualizare: 03.09.2015