CERTENERG
Din pasiune pentru performanta....energetica!

 

Legislatie

 

Acţiuni ale Parlamentului European

Deputaţii Parlamentului European au adoptat la 22 aprilie 2009, raportul (România) privind eficientizarea energetică a clădirilor. Începând cu 31

 decembrie 2018, toate clădirile trebuie să producă aceeaşi energie pe care o consumă. Deputaţii europeni solicită prin raportul de modificare

 a directivei privind eficienţa energetică a clădirilor asigurarea unei mai bune finanţări a sectorului.

 

Propunerea de modificare a directivei privind eficienţa energetică a clădirilor este una dintre cele mai importante măsuri pe care Parlamentul le-a

 adoptat, atît pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor europeni, cît şi pentru redresarea economică a Uniunii. Cetăţenii europeni aşteaptă acţiuni şi

soluţii concrete la problemele şi nevoile foarte concrete pe care aceştia le au.

 

Clădirile reprezintă 40% din consumul total de energie în UE, reducerea consumului de energie şi utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul

clădirilor constituie o componentă importantă a măsurilor necesare pentru reducerea dependenţei energetice a UE şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

În acelaşi timp, această directivă are un potenţial foarte mare pentru crearea de noi locuri de muncă: aproximativ 500 000 de locuri de muncă ar

 putea fi create la nivel european, cu implicaţii majore pe piaţa regională sau naţională a forţei de muncă.

 

Mijloace financiare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor

În cadrul unei audieri publice, raportoarea PE pentru modificarea directivei privind performanţa energetică a clădirilor a declarat că "finanţarea

eficientizării energetice a clădirilor este vitală. Crearea unui Fond European pentru Eficienţa Energetică şi Energii Regenerabile, care să asigure

mobilizarea de capital public şi privat pentru realizarea proiectelor din domeniu în perioada 2010-2020, va reprezenta un mare pas înainte. Cetăţenii

europeni nu ar mai fi astfel obligaţi sa suporte singuri toate costurile modernizării energetice a clădirilor."

 

Parlamentul solicită statelor membre să elaboreze, pînă la 30 iunie 2011,  planuri naţionale în care să se stabilească mijloacele financiare pentru

 îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor, ca de exemplu credite cu dobândă redusă sau stimulente fiscale.

 

În plus, Comisia Europeană ar trebui să propună pînă la 30 iunie 2010, instrumente financiare suplimentare, precum:

 • Crearea, pînă în 2014, a unui Fond pentru Eficienţa Energetică, finanţat de bugetul comunitar, Banca Europeană de Investiţii (BEI)
 •  şi statele membre, în vederea promovării investiţiilor publice şi private în proiecte care să sporească eficienţa energetică a clădirilor;
 • "O majorare semnificativă" a sumei maxime ce poate fi alocată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) pentru
 • sprijinirea eficientizării energetice;
 • Reduceri ale Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) pentru bunuri şi servicii legate de eficienţa energetică şi energii regenerabile.

 

Îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor existente

Performanţa energetică a clădirilor existente va trebui ameliorată atunci cînd se efectuează lucrări majore de renovare, pentru a respecta cerinţe

minime de performanţă energetică. Potrivit deputaţilor europeni, definiţia "lucrărilor de renovare majoră" se referă la modernizarea a mai mult de

25% din suprafaţa clădirii, iar costurile totale ale renovării reprezintă cel puţin 20% din valoarea clădirii.

 

Standardele de performanţă energetică minimă vor fi stabilite de statele membre, însă Comisia va elabora, pînă la 31 martie 2010, o metodologie

 comună pentru calcularea performanţei energetice a clădirilor.

 

De asemenea, prin raport se cere ca toate clădirile construite după 2019 să consume în cantităţi egale energie produsă local din surse regenerabile şi

 energie primară.

 
 • Pretul crescand al combustibililor fosili, epuizarea resurselor naturale, situatia economica la nivelul tarii care trebuie sa importe petrol si gaze naturale, presiunea asupra bugetului familiilor, fenomenul de sera planetar care a luat proportii ingrijoratoare, racordarea la masurile adoptate de Uniunea Europeana, situeaza eficientizarea energetica a cladirilor civile in centrul preocuparilor guvernamentale.

  Incepand din 1 ianuarie 2007 a intrat in vigoare Legea nr. 372/2005, privind performanta energetica a cladirilor, lege ce reprezinta transpunerea Directivei nr. 2002/91/CE privind performanta energetica a cladirilor, iar la data de 21 februarie 2007 a intrat in vigoare Ordinul nr. 157/2007 din 01/02/2007 al Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, act ce reglementeaza tehnic metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor.

  Conform art.12 din aceasta lege: pentru categoriile de cladiri care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/ proprietarului si se cuprinde in documentatia pentru receptia la terminarea lucrarilor, totodata art. 13 prevede:

 • Pe 17 februarie 2010 a fost aprobat Programul “Prima Casa” pe anul 2010, care va pune accentul pe constructia si vanzarea de locuinte noi.

EXTRAS DIN NORMELE DE APLICARE:

15. La anexa nr. 2, la articolul 1, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
„b1) locuinta care se achizitioneaza in cadrul programului se incadreaza in una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica. Criteriul este aplicabil incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;”.

In cadrul programului “Prima Casa 2” au fost aprobate urmatoarele plafoane de garantare:

 • 60.000 de euro pentru apartamentele vechi
 • 70.000 de euro pentru apartamentele noi (avand autorizatie de constructie datata dupa data de aparitie a noilor prevederi in Monitorul Oficial)
 • 75.000 de euro in cazul asocierii mai multor persoane in vederea constructiei de locuinte noi (minim 7 persoane)

Suma totala alocata pentru programul “Prima Casa 2” la 700 de milioane de euro.

In cazul incheierii contractelor de vanzare - cumparare sau inchiriere de locuintele unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, incepand cu data de 30 martie 2010 devine obligatorie elaborarea certificatelor de performanta energetic si punerea acestora la dispozitia potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari.

La data de 1 ianuarie 2007 a intrat in vigoare Legea nr. 372/2005, privind performanta energetica a cladirilor, reprezntand transpunerea Directivei nr. 2002/91/CE privind performanta energetica a cladirilor, iar la data de 21 februarie 2007 a intrat in vigoare Ordinul nr. 157/2007 din 01/02/2007 al Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, act ce reglementeaza tehnic metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor.

Conform art.13 din Legea nr. 372/2005 “Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul îl pune, după caz, la dispoziţie potenţialului cumpărător sau chiriaş ”, conditionand astfel vanzarea sau inchiriere unei locuinte de existenta acestui Certificat.

Certificatul cuprinde valori de referinţă prevăzute in reglementările tehnice în vigoare, care permit consumatorilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a clădirii. Certificatul este însoţit de recomandări de reducere a costurilor, prin imbunătăţirea performanţei energetice a clădirii.

Aliniatul (1) al aceluiasi art. 13 precizeaza ca in urma unei expertize energetice un auditor energetic atestat va elibearea Certificatuluide performanta energetica a cladirii,valabil zece ani de la data emiterii.

In cazul cladirilor existente pentru care se solicita reabilitare termica, fundamentarea oportunitatii si necesitatii reabilitarii termice se face prin auditul energetic.


 

Ultima actualizare: 03.09.2015