CERTENERG
Din pasiune pentru performanta....energetica!

 

 Prima casă 4“, condiţionată de certificatul energetic

 

Scris de Oana Voinea

 

Locuinţele vechi, fără reabilitare termică, excluse din program
Locuinţele vechi nu vor putea fi cumpărate prin programul „Prima Casă“ decât dacă se încadrează într-una din clasele A, B sau C de eficienţă energetică, criteriu aplicabil începând cu data introducerii certificatului energetic.
Potrivit reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), certificatele energetice vor fi introduse de la 30 martie, blocurile reabilitate termic urmând să fie scutite de eliberarea acestui document.
Certificatul arată performanţa energetică a apartamentului, exprimată, în principal, prin consumul total anual specific de energie, exprimat în kWh/mp arie utilă, respectiv prin consumul de căldură anual specific pentru încălzire, apă caldă de consum şi iluminat, eficienţa energetică a apartamentului, prin încadrarea acestuia într-o clasă energetică (de la clasa A - eficienţă energetică ridicată, la clasa G - eficienţă energetică scăzută), în funcţie de consumul total anual specific de energie.
Certificatul este valabil 10 ani de la data emiterii şi se elaborează de către auditori energetici pentru clădiri, persoane fizice atestate.
Noile norme ale programului mai arată că împrumuturile acordate prin „Prima Casă“ vor fi garantate diferenţiat, în funcţie de vechimea imobilului.
În ceea ce priveşte valoarea finanţărilor, băncile vor transmite Fondului de Garantare a Creditelor IMM, care derulează programul „Prima Casă“, şi Ministerului Fnanţelor, în termen de maximum şapte zile calendaristice, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica în program şi valoarea estimată a finanţărilor care vor fi garantate în 2011
În cazul în care valoarea totală a finanţărilor comunicate depăşeşte plafonul de 700 milioane de euro, alocat pentru acest an, Fondul este autorizat să efectueze, cu acordul prealabil al ministerului, alocări pro-rata în cadrul programului.
Garanţiile sunt acoperite cu ipotecă legală de rang I asupra locuinţelor achiziţionate prin program, în favoarea statului, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de cinci ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Până la data recepţiei finale a locuinţelor va fi aplicată ipotecă legală de rang I şi asupra terenurilor pe care casele urmează să fie construite. Locuinţa nu poate fi vândută în acest interval de cinci ani.
 
Sursa: Curentul.ro
Ultima actualizare: 03.09.2015